beltfood Logo

BELTFOOD – ud på nye markeder!

Milepælene:

 

2013

Efter at have modtaget støtte i 3½ år fra den Europæiske Unions INTERREG IV A program udløber BELTFOOD-projektet i juni 2013. BELTFOOD fortsættes som dansk-tysk branchenetværk for fødevareerhvervet og som bindeled for de to nationale netværk . BELTFOOD klyngesekretariatet etableres og funktionen varetages af Wirtschaftsförderung Lübeck.

Med udgangspunkt i dette samarbejde startes løbende nye aktiviteter. Det første projekt. som er etableret i regi af branchenetværket BELTFOOD er "Masterplan: Dansk-Tysk kompetencecenter for fødevareerhvervet" , som indledtes i april 2013.

 

2012

BELTFOOD organiserer deltagelse på fødevaremessen FoodExpo i Herning. Det er den første fælles messedeltagelse for danske og tyske virksomheder i Femern Bælt regionen.

 

Etablering af BELTFOOD ThinkTank: Med bæredygtig videreudvikling og vellykket positionering af det regionale fødevareerhverv for øje har repræsentanter fra erhvervet, universiteter og offentlige myndigheder stiftet en danskt-tysk ekspertpanel. Formålet er at følge og guide projekter og aktiviteter, som skal fremme fødevareerhvervet i Femern Bælt regionen, allerede i de indledende faser.   

 

2011

BELTFOOD starter BELTFOOD Capacity Development Programme med det formål at styrke internationaliseringskompetencerne. Træningsprogrammet er særligt målrettet mod små og mellemstore virksomheder indenfor fødevareerhvervet i Femern Bælt regionen.

 

2010

I januar 2010 bliver projektet BELTFOOD som brobygger mellem de nationale branchenetværk foodRegio i Tyskland og Fødevareplatform i Danmark påbegyndt. På samme måde, som den faste Femern Bælt forbindelse forbinder Danmark og Tyskland, skal BELTFOOD også udgøre en bro for fødevareerhvervet i regionen. BELTFOOD får økonomisk støtte fra den Europæiske Union via INTERREG IVA programmet i foreløbig 3 år.

 

2009

Med udgangspunkt i planlægningen af byggeriet af den faste Femern Bælt forbindelse indledes de første kontakter mellem de nationale branchenetværk indenfor fødevareerhvervet i Femern Bælt regionen. Netværkene, som repræsenteres af Fonden Grønt Center og Wirtschaftsförderung Lübeck GmbH, beslutter sig for at styrke samarbejdet og indsende en ansøgning til EU om økonomisk støtte.    

 

 

 

 

BELTFOOD er et initiativ fra det dansk-tyske samarbejde mellem Grønt Center i Holeby og Lübeck Business Development Corporation.

BELTFOOD hjælper fødevareindustrien med at få et succesfuldt fodfæste på den anden side af vandet og udnytte synergier.